Dobrovoľné a bezplatné testovanie využilo 110 609 ľudí, z toho pozitívne testy malo 2 501
Pol hodina Vášho času môže zachrániť (nielen) Váš život!

Pol hodina Vášho času môže zachrániť (nielen) Váš život!

Spoločná zodpovednosť

celoplošné testovanie

Zdravotníci, ktorí máte záujem pomôcť

Výsledky druhého plošného testovania
0
otestovaných
0
z toho infekčných

V prvom kole testovania bolo celkovo

0
otestovaných
0
z toho infekčných

Prečo celoplošné 
testovanie?

Slovensko sa nachádza v rozhodujúcich chvíľach…

Kto sa musí
pretestovať a kde?

Testovanie bude dobrovoľné. Určené je pre osoby…

Nezúčastnili ste sa testovania?

Platí, pre Vás zákaz vychádzania s týmito výnimkami.

Ako prebieha testovanie?

jednotlivé kroky ktoré absolvujete

Krok 1.

REGISTRÁCIA

Preukážete sa občianskym preukazom, pracovník vyplní formulár potrebný na Vašu registráciu a dostanete
pridelené číslo.

Krok 2.

TESTOVANIE

Zdravotnícky personál Vás vyzve k odkrytia nosa a úst a odoberie vzorku jemnou tyčinkou
z nosohltanu.

Krok 3.

VYHODNOTENIE TESTU

Po uskutočnení testu si nasadíte rúško a budete nasmerovaný do vyhradeného a vydezinfikovaného priestoru,  kde počkáte na výsledok testu niekoľko minút.

Krok 4.

PREVZATIE TESTU

Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla a vypíše Vám certifikát. V zatvorenej obálke
s certifikátom budete mať zároveň informácie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku.

Krok 1.

REGISTRÁCIA

Preukážete sa občianskym preukazom, pracovník vyplní formulár potrebný na Vašu registráciu a dostanete pridelené číslo.

Krok 2.

TESTOVANIE

Zdravotnícky personál Vás vyzve k odkrytia nosa a úst a odoberie vzorku jemnou tyčinkou z nosohltanu.

Krok 3.

VYHODNOTENIE
TESTU

Po uskutočnení testu si nasadíte rúško a budete nasmerovaný do vyhradeného a vydezinfikovaného priestoru,  kde počkáte na výsledok testu niekoľko minút.

Krok 4.

PREVZATIE
TESTU

Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla a vypíše Vám certifikát. V zatvorenej obálke s certifikátom budete mať zároveň informácie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku.

Metodické pokyny testovania boli spracované na základe stanoviska
Úradu verejného zdravotníctva SR a hlavného epidemiológa Ministerstva zdravotníctva SR.

Aj naďalej dodržiavajte protiepidemické opatrenia. Zdržiavajte sa doma. V prípade, že musíte ísť do spoločnosti, napríklad na nákup, dodržiavajte 2-metrové odstupy. Pravidelne si umývajte ruky a noste rúško aj v interiéri.

 

Na celom území Slovenska aj naďalej platí uznesenie vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a uznesenie č. 718 z 11. novembra 2020, ktoré od 1. októbra 2020 na 90 dní vyhlásili núdzový stav. Počas neho platí:

 • povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri
 • zákaz hromadných podujatí (s výnimkami v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí z 13. novembra)
 • zákaz zhromažďovania sa (s výnimkami v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí z 13. novembra)
 • jedlo zabalené a so sebou alebo v exteriéri
 • uzavreté fitness, wellness, kúpaliská, akvaparky (s výnimkami v súlade s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí z 13. novembra)
 • stredné školy – distančné štúdium
 • obchody a nákupné centrá – 1 osoba na 15m2
 • vyhradené hodiny potravín a drogérie pre seniorov nad 65 rokov v čase 9:00-11:00.

Od 15. novembra 2020 nie je nutné preukazovať sa certifikátom s negatívnym výsledkom, nakoľko uznesenie obmedzujúce slobodu pohybu prestalo platiť.

 

Ústredný krízový štáb odporučil v dňoch 21. – 22. novembra 2020 realizovať ďalšie kolo plošného testovania vo vybraných obciach a mestách, v ktorých bola pozitivita testovania v poslednom vykonanom testovaní vyššia ako jedno percento. Testovanie bude dobrovoľné, z neúčasti na ňom nebudú vyplývať nijaké obmedzenia. Osoby, ktoré sa ho nezúčastnia, nebudú mať nijako limitovaný pohyb oproti osobám, ktoré sa ho zúčastnia.

 Viac informácií nájdete v časti Otázky a odpovede.

…v zmysle uznesenia vlády SR zo dňa 4. novembra 2020 majú výnimku z testovania osoby, ktoré majú nariadenú izoláciu v domácom prostredí RÚVZ alebo nariadenú PN z dôvodu karantény svojim všeobecným lekárom alebo lekárom pre deti a dorast a teda sa nemusia podrobiť testu na ochorenie Covid-19 na základe nariadeného karanténneho opatrenia. Po ukončení karantény v zmysle usmernenia RÚVZ alebo lekára pre Vás neplatí zákaz vychádzania.

…sa presuňte do domácej karantény. V prípade, že karanténu nemôžete absolvovať v domácom prostredí (napr. kvôli ďalším osobám žijúcim v spoločnej domácnosti), karanténu budete môcť absolvovať vo vami vybranom súkromnom hotelovom zariadení za odplatu. 

svojho všeobecného lekára (v prípade dieťaťa všeobecného lekára pre deti a dorast) telefonicky, mailom, SMS. V prípade potreby vám vystaví PN.

…informovať všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte,  a to v období 2 dni pred odberom. Pre tieto osoby rovnako platí povinnosť domácej desaťdňovej karantény až do výsledku negatívneho testu.

typické pre ochorenie spôsobené COVID-19 (aspoň jedného z príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu), merajte a zaznamenávajte si denne teplotu.

…sa niektorého z vyššie uvedených príznakov telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára alebo územne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva a následne sa riaďte ich pokynmi.

…rúk a nosenie rúška (v prípade spoločnej domácnosti sa držte ďalej od ostatných, pokiaľ je to možné, buďte v samostatnej izbe, používajte kúpeľňu oddelene od ostatných osôb v domácnosti, používajte vyčlenený riad, bielizeň a iné, pravidelne vetrajte a dezinfikujte spoločné priestory..).

…s inými osobami, okrem osôb v spoločnej domácnosti.

Nikam necestujte

…návštevy v bydlisku alebo v mieste vašej karantény.

…druhom kole celoplošného testovania v nadväznosti na zrušenie zákazu vychádzania vládou SR za podmienky, že ste posledné 3 dni nemali klinické príznaky alebo ste nemali ďalší úzky kontakt s chorou alebo pozitívnou osobou na COVID-19. Na ukončenie izolácie sa nevyžaduje negatívny test. Karanténu môžete ukončiť aj v prípade negatívneho výsledku RT-PCR testu.

Pozor! Ak predčasne opustíte karanténu, môžete byť sankcionovaný. Polícia vykonáva kontroly dodržiavania karantény.

RÚVZ Vám môžete dať pokutu
1659 EUR.

Najčastejšie otázky a odpovede

dezinformácie môžu uškodiť

Posledné uznesenie vlády SR, ktoré sa týkalo zákazu vychádzania, prijala vláda SR dňa 4. novembra 2020. Toto uznesenie č. 704 upravovalo pohyb osôb v tzv. červených a zelených okresoch v termíne 9. novembra až 14. novembra v časoch 5:00 až 1:00 nasledujúceho dňa.

Presné znenie uznesenia tu:

https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18855/1

Nakoľko vláda SR neprijala ďalšie uznesenie, ktoré by obmedzilo slobodu pohybu, platí, že od 15. novembra 2020 o 1:00 ráno sa môžu osoby voľne pohybovať po Slovensku bez ohľadu na absolvovanie/ neabsolvovanie celoplošného testovania.

Rovnako tak Vyhláška Úradu zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, ktorá bola zverejnená 6. novembra v nadväznosti na vyššie spomínané uznesenie vlády SR č. 704, obmedzuje režim na obdobie od 9. novembra do 15. novembra 2020 jednej hodiny ráno.

Presné znenie vyhlášky tu: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=223&Itemid=144

Pozor! Na celom území Slovenska aj naďalej platí uznesenie vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a uznesenie č. 718 z 11. novembra 2020, ktoré od 1. októbra 2020 na 90 dní vyhlásili núdzový stav. Počas neho platí:

 • povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri
 • zákaz hromadných podujatí
 • zákaz zhromažďovania sa
 • jedlo zabalené a so sebou alebo v exteriéri
 • uzavreté fitness, wellness, kúpaliská, akvaparky
 • stredné školy – distančné štúdium
 • obchody a nákupné centrá – 1 osoba na 15m2
 • vyhradené hodiny potravín a drogérie pre seniorov nad 65 rokov v čase 9:00-11:00.

Od 9. novembra 2020 Ministerstvo zdravotníctva SR zriadilo mobilné odberné miesta na testovanie antigénovými testami. Aktuálny zoznam nájdete na webe www.health.gov.sk. V čase aktualizácie 10.11. sa nachádzajú na týchto lokalitách:

 • Bratislava: Ružinov nemocnica hlavný vchod, Ružinovská 4810/6, čas od 8:00 do 10:00
 • Bratislava: Antolská nemocnica terasa, Antolská 1, čas od 9:00 do 12:00
 • Bratislava: NovaPharm, Trnavské Mýto, Šancova 110, čas od 10:00 do 14:00
 • Bratislava: dve odberné miesta len pre deti s rodičmi (otestovaný bude rodič aj dieťa): MOM, Národný ústav detských chorôb (NÚDCH), Limbová 1, Od 10. – 13. 11. 2020, od 15.00 – 19.00 hod, v priestoroch KDPaF v Podunajských Biskupiciach pred budovou kliniky, Krajinská 91, od 11.11. 2020 do skončenia núdzového stavu: od 9.00 – 13.00 hod
 • Pezinok: nemocnica Pinela, Malacká cesta 63, čas od 8.00 do 12:00
 • Pezinok: HaZZ, Hasičská 4, čas od 12:00 do 20:00
 • Malacky: HaZZ, Továrenská 1, čas od 12:00 do 20:00
 • Senec: HaZZ, Sl. Jazerá-juh, spoločenská miestnosť, čas od 12:00 do 20:00
 • Trnava: Mobilné odberné miesto pre PCR testovanie, A. Žarnova 11, čas od 12:00 do 16:00
 • Trnava: HaZZ, kino Hviezda, Paulínska 1, čas od 12:00 do 20:00
 • Hlohovec: HaZZ, kino Úsmev, M.R.Štefánika 3, čas od 12:00 do 20:00
 • Piešťany: odberné miesto NURCH, Nábrežie I. Krasku 4, čas od 10:00 do 13:00
 • Piešťany: HaZZ, MsKS A. Dubčeka 27, čas od 12:00 do 20:00
 • Galanta: HaZZ, športová hala Galanta, ul. Kpt. Nálepku1575, čas od 12:00 do 20:00
 • Nitra: Mobilné odberné miesto pre PCR testovanie, Špitálska 6, čas od 10:00 do 15:00
 • Nitra: HaZZ, Dolnočermánska 64, čas od 12:00 do 20:00
 • Šaľa: HaZZ, Murgašova 25, čas od 12:00 do 20:00
 • Nové Zámky: Mobilné odberné miesto pre PCR testovanie, Slovenská 8882, čas od 10:00 do 14:00
 • Nové Zámky: HaZZ, Komárňanská 15, čas od 12:00 do 20:00
 • Komárno: HaZZ, Družstevná 16, čas od 12:00 do 20:00
 • Zlaté Moravce: HaZZ 1. Mája 1/A, čas od 12:00 do 20:00
 • Levice: Mobilné odberné miesto pre PCR testovanie, SNP 19, čas od 10:00 do 12:00
 • Levice: Psychiatrická nemocnica Hronovce, Dr. Jána Zelenyáka 65, čas od 7:00 do 15:00
 • Levice: HaZZ, Požiarnická 7, čas od 12:00 do 20:00
 • Žiar nad Hronom: nemocnica, Sládkovičova 11, čas od 13:00 do 16:00
 • Žiar nad Hronom: HaZZ, SNP 127, čas od 12:00 do 20:00
 • Žiar nad Hronom: Slovenský červený kríž, Štefana Moyzesa 46, čas od 9.00 do 13.00
 • Banská Štiavnica: HaZZ, Pletiarska 13, čas od 12:00 do 20:00
 • Zvolen: Mobilné odberné miesto pre PCR testovanie, Kuzmányho nábrežie 28, čas od 10:00 do 12:00
 • Žarnovica – ovál plochej dráhy, čas od 15:30 do 16:30
 • Nová Baňa: Poliklinika Mediform, Cintorínska 20, čas od 14:00 do 15:00
 • Žarnovica (Nová Baňa): HaZZ, Kollárova 17, čas od 12:00 do 20:00
 • Rimavská Sobota: nemocnica, Šrobárova 1, čas od 13:00 do 17:00
 • Rimavská Sobota: HaZZ, Okružná 118, čas od 12:00 do 20:00
 • Kráľovský Chlmec: Mobilné odberné miesto pre PCR testovanie, Nemocničná 18, čas od 09:00 do 13:00 (pondelok, streda, štvrtok)
 • Krupina: HaZZ, E.M.Šoltésovej 13-14, čas od 12:00 do 20:00
 • Revúca: Mobilné odberné miesto pre PCR testovanie, Litovelská 635/25, čas od 07:30 do 15:00
 • Revúca: HaZZ, Okružná 3, čas od 12:00 do 20:00
 • Poltár: HaZZ, Železničná 7, čas od 12:00 do 20:00
 • Veľký Krtíš: Mobilné odberné miesto pre PCR testovanie, Nemocničná 756, čas od 11:00 do 14:00
 • Veľký Krtíš (Modrý Kameň): HaZZ, Prše 723, čas od 12:00 do 20:00
 • Lučenec: HaZZ, L. Novomeského 3, čas od 12:00 do 20:00
 • Košice: Mobilné odberné miesto pre PCR testovanie, Ipeľská 1, čas od 08:00 do 16:00
 • Košice-okolie / Moldava nad Bodvou: HaZZ, Hlavná 58, amfiteáter mesta Moldava nad Bodvou, čas od 12:00 do 20:00
 • Rožňava: nemocnica, Špitálska 1, čas od 13:00 do 16:00
 • Rožňava: Slovenský červený kríž, Pionierska 8, čas od 8:00 do 15:00
 • Rožňava: HaZZ, Šafáriková 63, čas od 12:00 do 20:00
 • Trebišov: nemocnica SNP 1079/76, čas od 13:00 do 16:00
 • Trebišov: HaZZ, T. G. Masaryka 13, čas od 12:00 do 20:00

Aktuálne platné uznesenie vlády SR zo dňa 4. novembra 2020 obmedzuje v termíne 9. – 14. novembra 2020 slobodu pohybu na nevyhnutné minimum, ktoré je bližšie špecifikované v tomto článku.

 

Nevzťahuje sa ale na osoby v tzv. „zelených“ okresoch s negatívnym výsledkom antigénového testu z prvého kola celoplošného testovania v rámci akcie „Spoločná zodpovednosť“ a osoby, ktoré absolvovali RT-PCR testy 29. októbra 2020 a neskôr.

Zároveň sa nevzťahuje na osoby v tzv. „červených“ okresoch, ktoré absolvovali druhé kolo testovania s negatívnym výsledkom, alebo akceptované RT-PCR testy v termíne od 7.novembra 2020 a neskôr.

 

Osoby s negatívnym testom sa môžu voľne pohybovať, pričom musia rešpektovať protiepidemické opatrenia, dodržiavať prísnu hygienu, odstupy a nosiť rúško. Pre osoby s negatívnym výsledkom akceptovaného testu stále platia aj opatrenia v rámci núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 na 45 dní od 1. októbra 2020 nasledovne:

 • Povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri
 • Zákaz hromadných podujatí
 • Zákaz zhromažďovania sa
 • Jedlo zabalené a so sebou alebo v exteriéri
 • Uzavreté fitness, wellness, kúpaliská, akvaparky
 • Stredné školy – distančné štúdium
 • Obchody a nákupné centrá – 1 osoba na 15m2
 • Vyhradené hodiny potravín a drogérie pre seniorov nad 65 rokov v čase 9:00-11:00

 

Ústredný krízový štáb dňa 9. novembra 2020 odporučil, aby došlo k pretestovaniu tých obcí, kde počet pozitívne testovaných osôb v prvom alebo druhom kole celoplošného testovania dosiahol hranicu 1% a viac. Rozhodnutie musí prijať vláda SR. Pretestovanie by podľa odporúčaní ÚKŠ mohlo prebehnúť v termíne 21. – 22. novembra 2020.

V tomto prípade si môžete vybrať, či uprednostňujete absolvovať karanténu v domácom prostredí, pričom budete rešpektovať základné opatrenia (pokiaľ je to možné, budete v samostatnej izbe, budete používať kúpeľňu oddelene od ostatných osôb v domácnosti, budete mať vyčlenený riad, bielizeň a ďalšie osobné prostriedky, budete pravidelne vetrať a dezinfikovať spoločné priestory s cieľom eliminovať riziko prenosu nákazy), alebo pôjdete absolvovať karanténu do hotelového zariadenia, ktoré bude spĺňať nároky na karanténu. Zoznam takýchto súkromných ubytovacích zariadení pripravuje aj Ministerstvo dopravy SR a nájdete ich aj na tomto webe. Tento pobyt je potrebné si uhradiť z vlastných finančných prostriedkov. Rovnako môžete kontaktovať ubytovacie zariadenia vo Vašom okolí a informovať sa, či vedia zabezpečiť podmienky nevyhnutné na karanténu, pričom sa myslí najmä donáška jedál na izbu a zabezpečenie ďalších Vašich potrieb.

V prípade domácej karantény platia pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti rovnaké pravidlá ako dnes pre osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19, teda povinnosť domácej karantény alebo absolvovania testu s negatívnym výsledkom.

 

Špecifickú skupinu predstavujú ľudia bez domova. V súvislosti so zabezpečením ich potrieb prosím kontaktujte Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

Nie. Biologický materiál je potenciálne infekčný materiál a nemôže s ním manipulovať osoba, ktorá na to nie je spôsobilá. Odovzdanie testovacej kazety so vzorkou pacientovi môže spôsobiť ohrozenie zdravia. Biologický materiál môže likvidovať len organizácia, ktorá má to povolenie a má odborne spôsobilú osobu podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Áno, nestačí mať so sebou kópiu alebo certifikát mať odfotený v mobile. Polícia uznáva len originál certifikátu, ktorý je zabezpečený ochrannými prvkami. Za porušenie zákazu vychádzania môže byť udelená pokuta až do výšky 1 659 EUR. V prípade, že sa zistí pokus o falšovanie certifikátov hrozí postih.

Registrácia Vašich osobných údajov prebehla len formou zápisu na vytlačené hárky, ktoré v týchto chvíľach putujú na ďalšie spracovanie do regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Vzhľadom k tomu nie je možné verifikovať údaje zo strateného certifikátu. Platí pre Vás zákaz vychádzania rovnako ako v prípade, keby ste sa testovania nezúčastnili. Zákaz vychádzania môžete ukončiť v prípade, že absolvujete RT-PCR test.

V prípade, že sa nachádzate v tzv. „červenom okrese“, môžete sa tiež dať otestovať v druhom kole testovania. Za cestu na antigénový test, ako porušenie zákazu vychádzania v tomto prípade sankcionovaní nebudete. Cesta na antigénový test v rámci plošného testovania totiž spadá pod neodkladné vyšetrenie, na ktorú sa výnimka zo zákazu vychádzania vzťahuje.

Testovať sa môžu na odberové miesta v druhom kole prísť aj ľudia z tzv. „zelených“ okresov, v ktorých sa testovanie neuskutoční, ak je to pre nich nevyhnutné. V prípade, že to nie je nevyhnutné, odporúčame počkať. Od pondelka 9. novembra 2020  bude v zmysle nového uznesenia vlády č. 704 (platného od 9. do 14. novembra 2020) možné v rámci výslovnej výnimky zo zákazu vychádzania ísť na oba druhy testov – RT-PCR test a tiež antigénový test. Pre tento účel sa v krátkej dobe plánuje zriadenie mobilných odberových miest. Pre viac informácií sledujte komunikačné kanály Ministerstva zdravotníctva SR.

Nie, aj naďalej je v platnosti uznesenie vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a č. 718 z 11.novembra 2020, ktoré od 1. októbra 2020 na 90 dní vyhlásilo núdzový stav. Počas neho platí:

 • Povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri
 • Zákaz hromadných podujatí
 • Zákaz zhromažďovania sa
 • Jedlo zabalené a so sebou alebo v exteriéri
 • Uzavreté fitness, wellness, kúpaliská, akvaparky
 • Stredné školy – distančné štúdium
 • Obchody a nákupné centrá – 1 osoba na 15m2
 • Vyhradené hodiny potravín a drogérie pre seniorov nad 65 rokov v čase 9:00-11:00

Vláda SR v minulosti avizovala, že opatrenia budú platiť, kým 7-dňový kĺzavý medián nových prípadov nepadne pod číslo 500.

V prípade, ak žijete v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá sa nezúčastní na testovaní a vy máte negatívne výsledky testov, na Vás sa zákaz vychádzania nevzťahuje. Povinnosť karantény sa vzťahuje len na osobu žijúcu v spoločnej domácnosti s pozitívnou osobou. Ak niekto nejde na test, nepozerá sa na neho ako na pozitívneho, len nemá niektoré výnimky z obmedzenia slobody a pohybu.

Nakoľko neexistovali presné zoznamy obyvateľov, nebolo možné s určitosťou tvrdiť, že sa nikto ďalší nepríde otestovať. Skoršie uzatvorenie odberných miest by mohlo zamedziť niekomu sa otestovať, ktorý by mohol následne namietať zákaz vychádzania.

Nakoľko bola možnosť otestovať sa na ľubovoľnom odberovom mieste, ozbrojené sily nemohli odhadnúť presný počet testov. Mnohí ľudia z veľkých miest využívali odberné mieste v okolitých menších obciach, kde sa nepočítalo s takým počtom otestovaných ľudí. Zároveň malo mnoho ľudí obavu, aby sa stihli pretestovať, preto bol najväčší nápor na odberné miesta v prvý deň a v porovnaní so sobotou klesol počet odobratých vzoriek. Ozbrojené sily dopĺňali zásoby priebežne, jednak presunmi medzi jednotlivými odbernými miestami a zároveň vyskladňovaním a rozvozom tovaru zo Správy stálych štátnych hmotných rezerv. Pre ilustráciu – len v prvý deň vyskladnili a rozviezli tovar v objeme 4100 paliet s hmotnosťou 4300 ton na 1856 vozidlách.

Seniorom, rovnako ako iným zraniteľnejším skupinám obyvateľov, odporúčame zvážiť, či preferujú testovanie absolvovať alebo dodržať zákaz vychádzania.

V prípade, že sa rozhodnú testovanie NEABSOLVOVAŤ, platí pre nich zákaz vychádzania, avšak majú umožnené ísť:

 • do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a naspäť za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt), prípadne za účelom zabezpečenia týchto potrieb inej osobe (susedská výpomoc);
 • do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cesta a späť,
 • na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst;
 • postarať sa o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný;
 • so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu, prípadne za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá.

Ak ste mali v čase prvého kola testovania antigénovými testami certifikovanými na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast, nevzťahuje sa na Vás po ukončení karantény zákaz vychádzania v termíne 2. – 8. novembra 2020.

V prípade, že čerpáte pracovnú neschopnosť z iných dôvodov ako karanténnych dôvodov a máte povolené vychádzky, môžete sa ísť otestovať. V prípade, že nemáte povolené vychádzky, bude pre Vás platiť zákaz vychádzania v termíne 2. – 8. novembra 2020.

Ak máte v čase druhého kola testovania antigénovými testami nariadenú izoláciu v domácom prostredí regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo nariadenú pracovnú neschopnosť z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast, nezúčastňujete sa druhého kola testovania, s cieľom eliminácie rizika nákazy ostatných. Po ukončení domácej izolácie alebo tzv. covidovej PN, pre Vás nebude platiť zákaz vychádzania v termíne 9. – 14. novembra 2020.

V prípade, že čerpáte pracovnú neschopnosť z iných dôvodov ako karanténnych dôvodov a máte povolené vychádzky, môžete sa ísť otestovať. Ak sa testovania nezúčastníte (a zdržujete sa v „červenom okrese“), bude pre Vás platiť zákaz vychádzania v termíne 9. – 14. novembra 2020.

Aktuálne v zmysle uznesení vlády SR platí, že od 2. novembra 2020 všetky osoby, ktoré sa chcú pohybovať na území Slovenska musia mať so sebou platný negatívny test na Covid-19, buď z celoplošného testovania na Covid-19 s certifikátom alebo z RT-PCR testovania. Táto podmienka platí pre všetky osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenska. Výnimku od 9. novembra do 14. novembra majú len osoby, ktoré pracujú ako vodič nákladnej dopravy, vodič autobusovej dopravy, pilot, člen posádky lietadla a iný člen leteckého personálu, posádka v lodnej doprave, rušňovodič, vozmajster, vlaková čata a obslužný pracovník v železničnej doprave vstupujúci na územie Slovenskej republiky, ak územie Slovenskej republiky opustia do 48 hodín.

Aktuálne prebieha rokovanie o sprísnení podmienok na hraničných priechodoch v termíne po 15. novembri 2020. Cieľom je, aby sa osoby, ktoré vstupujú na Slovensko, museli preukázať platným výsledkom RT-PCR testu, prípadne aby mali možnosť absolvovať testovanie na hraniciach, v opačnom prípade by sa registrovali do e-formulára a nastúpili do povinnej karantény.

Ak neabsolvujete požadovaný test, platí pre Vás v termíne 9. – 14. novembra 2020 zákaz vychádzania s výnimkou týchto ciest:

 • cesta v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cesta späť,
 • cesta za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa predchádzajúceho bodu pre inú osobu (susedská výpomoc) a cesta späť,
 • cesta do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cesta a späť,
 • cesta na vykonanie RT-PCR testu
 • cesta na vykonanie antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva SR,
 • cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cesta späť,
 • cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cesta späť,
 • cesta osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cesta späť,
 • cesta dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a cesta späť,
 • cesta žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do a zo základnej školy,
 • cesta dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Výnimky sú rovnaké v „zelených“ okresoch“ pre ľudí, ktorí neabsolvovali prvé kolo testovania, aj v „červených“ okresoch pre ľudí, ktorí neabsolvovali druhé kolo testovania.

 

Od 9. novembra 2020 existuje možnosť napriek zákazu vychádzania absolvovať cestu na vykonanie antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva SR. Všetci, ktorí neabsovovali testovanie, no majú záujem o certifikát tak môžu navštíviť jedno z mobilných odberných miest, ktoré zriadilo Ministerstvo zdravotníctva SR. Informácie o konkrétnych lokalitách nájdete na webe www.health.gov.sk.

Otázky súvisiace s pohybom a kontrolami v rámci zákazu vychádzania odporúčame konzultovať s Ministerstvom vnútra SR.

V termíne 9. – 14. novembra 2020 sa postupuje podľa uznesenia č. 704 zo dňa 4. novembra 2020 uvedenom na https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution?NegotiationID=1090

V súlade s uznesením vlády je v tzv. „červených okresoch“ s pozitívne testovaným počtom ľudí 0,7% a viac zákaz pohybu, výnimku predstavuje len:

 • cesta v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne alebo odberného miesta od miesta bydliska a cesta späť,
 • cesta v nevyhnutnom rozsahu do zdravotníckeho zariadenia za účelom prístupu k lekárskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti a cestu späť;
 • cesta do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cesta a späť,
 • cesta na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 a cesta späť,
 • cesta na vykonanie antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva SR,
 • cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cesta späť,
 • cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cesta späť,
 • cesta osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cesta späť,
 • cesta dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a cesta späť,
 • cesta žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do a zo základnej školy,
 • cesta dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Zákaz vychádzania s výnimkami uvedenými vyššie pre Vás neplatí, ak:

 • máte menej ako 10 rokov,
 • ste absolvovali RT-PCR test s negatívnym výsledkom realizovaným v termíne od 7. novembra 2020,
 • Váš zdravotný stav alebo kontraindikácie neumožňujú vykonať test na ochorenie COVID-19,
 • máte bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 • máte diagnostikovanú závažnú poruchu autistického spektra,
 • máte diagnostikovaný ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 • ste onkologický pacient po chemoterapii alebo transplantácii, máte leukopéniu alebo ste v onkologickej liečbe alebo inej liečbe ovplyvňujúcej imunitný systém (napr. biologickej liečbe) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie, alebo inej plánovanej liečby, napr. onkológom, hematológom alebo rádiologom plánovanej liečby,
 • v termíne druhého kola testovania ste v karanténe, ktorú Vám nariadil RÚVZ alebo svoj všeobecný lekár alebo lekár pre deti a dorast,
 • prekonali ste ochorenie Covid-19 a máte o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo sa preukážete, že Vám bolo diagnostikované ochorenie Covid-19 v období od 1. augusta do 23. októbra 2020,
 • ste vodič nákladnej dopravy, vodič autobusovej dopravy, pilot, člen posádky lietadla a iný člen leteckého personálu, posádka v lodnej doprave, rušňovodič, vozmajster, vlaková čata a obslužný pracovník v železničnej doprave vstupujúci na územie Slovenskej republiky, ak územie Slovenskej republiky opustíte do 48 hodín.

V prípade, že sa nachádzate v tzv. „červenom okrese“, môžete sa bez sankcie dať otestovať v druhom kole testovania. Za cestu na antigénový test, ako porušenie zákazu vychádzania v tomto prípade sankcionovaní nebudete. Cesta na antigénový test v rámci plošného testovania totiž spadá pod neodkladné vyšetrenie, na ktorú sa výnimka zo zákazu vychádzania vzťahuje.

Testovať sa môžu na odberové miesta prísť aj ľudia z tzv. „zelených“ okresov, v ktorých sa testovanie neuskutoční, ak je to pre nich nevyhnutné. V prípade, že to nie je nevyhnutné, odporúčame počkať. Od pondelka 9. novembra 2020  bude v zmysle nového uznesenia vlády č. 704 (platného od 9. do 14. novembra 2020) možné v rámci výslovnej výnimky zo zákazu vychádzania ísť na oba druhy testov – RT-PCR test a tiež antigénový test. Pre tento účel sa v krátkej dobe plánuje zriadenie mobilných odberových miest. Pre viac informácií sledujte komunikačné kanály Ministerstva zdravotníctva SR.

V prípade, že sa nachádzate v tzv. „zelenom okrese“, môžete ísť na odberové miesta do „červených okresov“, ak je to pre Vás nevyhnutné. V prípade, že to nie je nevyhnutné, odporúčame počkať. Od pondelka 9. novembra 2020  bude v zmysle nového uznesenia vlády č. 704 (platného od 9. do 14. novembra 2020) možné v rámci výslovnej výnimky zo zákazu vychádzania ísť na oba druhy testov – RT-PCR test a tiež antigénový test. Pre tento účel sa v krátkej dobe plánuje zriadenie mobilných odberových miest. Pre viac informácií sledujte komunikačné kanály Ministerstva zdravotníctva SR.

Slovensko bolo rozčlenené na 16 regionálnych veliteľstiev, ktoré kopírovali jednotlivé útvary ozbrojených síl zodpovedajúcich za svoj región. Regionálne veliteľstva zahŕňali tieto okresy:

Bratislava – Bratislava I. – V.                                       

Hlohovec – Trnava, Hlohovec, Piešťany

Malacky – Malacky, Senica, Skalica, Pezinok

Levice – Levice, Nové Zámky, Komárno

Martin – Martin, Dolný Kubín, Námestovo, Turčianske Teplice

Michalovce – Michalovce, Sobrance, Snina, Humenné, Medzilaborce, Vranov nad Topľou

Nitra – Nitra, Zlaté Moravce, Šaľa

Prešov – Prešov, Sabinov, Bardejov, Svidník, Stropkov, Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa, Poprad

Rožňava – Rožňava, Revúca, Rimavská Sobota, Poltár, Gelnica, Spišská Nová Ves

Ružomberok – Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín

Sereď – Galanta, Dunajská Streda, Senec

Topoľčany – Topoľčany, Partizánske, Prievidza

Trebišov – Trebišov, Košice I .- IV., Košice okolie

Trenčín – Trenčín, Bánovce n/Bebravou, Nové Mesto n/Váhom, Myjava, Ilava, Púchov, Považská Bystrica

Zvolen – Zvolen, Detva, Žiar nad Hronom, Lučenec, Žarnovica, Banská Štiavnica,

Banská Bystrica, Krupina, Veľký Krtíš, Brezno

Žilina – Žilina,  Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto

Nie, všetci členovia zdravotníckeho tímu budú honorovaní rovnako.

Testovanie v druhom kole v termíne 7. – 8. novembra 2020 bude určené pre všetky osoby nad 10 rokov, ktoré sa zdržujú v územných obvodoch okresov, kde počet ľudí s pozitívnym výsledkom testov dosiahol hranicu 0,7% a viac, alebo ktoré potrebujú navštíviť tieto okresy v termíne 9. – 14. novembra 2020 ( rozdelenie okresov TU ). Nerozhoduje trvalý pobyt. Testovania by sa mali zúčastniť aj cudzinci v identifikovaných okresoch, ktorí sa preukážu pasom. V prípade neúčasti pre nich rovnako bude platiť zákaz vychádzania v týchto okresoch.

V zmysle uznesenia vlády SR zo dňa 4. novembra 2020 nebude umožnený voľný pohyb v týchto okresoch, bude platiť zákaz vychádzania v čase od 5:00 do 1:00 hod nasledujúceho dňa v termíne 9. – 14. novembra 2020 s výnimkami uvedenými nižšie.

Výnimku zo zákazu vychádzania v týchto okresoch budú mať osoby s negatívnym výsledkom antigénového testu, ktorý získajú počas druhého kola testovania v rámci akcie „Spoločná zodpovednosť“ alebo držitelia RT-PCR testov s negatívnym výsledkom, ktoré budú realizované v termíne od 7. novembra 2020.

Výnimku z testovania v týchto okresoch majú osoby s takým zdravotným obmedzením, ktoré im znemožňuje absolvovať takéto testovanie (zdravotný stav alebo kontraindikácie neumožňujú vykonať test na ochorenie COVID-19, majú diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, závažnú poruchu autistického spektra, ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit, onkologický pacient po chemoterapii alebo transplantácii, presné vymedzenie v uznesení vlády SR zo dňa 4. novembra 2020 na webstránke www.rokovania.gov.sk).

Výnimku v týchto okresoch majú aj osoby, ktoré prekonali ochorenie Covid-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, aj osoby, ktoré sa preukážu, že im bolo diagnostikované ochorenie Covid-19 v období od 1. augusta do 23. októbra 2020.

Výnimka platí aj pre osoby, ktoré sa nemohli zúčastniť testovania, pretože mali v dňoch 7. – 8. novembra 2020 nariadenú izoláciu v domácom prostredí RÚVZ alebo nariadenú PN z dôvodu karantény svojim všeobecným lekárom alebo lekárom pre deti a dorast a teda sa nemuseli podrobiť testu na ochorenie Covid-19 na základe nariadeného karanténneho opatrenia.

Klienti domovov sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti v nemocniciach budú pretestovaní priamo v zariadeniach, zoznam nemocníc vedie Ministerstvo zdravotníctva SR. Zoznam zariadení sociálnych služieb Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR. Komunikáciu aj výdaj testov zabezpečujú priamo príslušné ministerstvá.

Obmedzenie slobody pohybu a zákaz vychádzania v dotknutých regiónoch nebude platiť ani pre vodičov nákladnej dopravy, vodičov autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, ak územie Slovenskej republiky opustia do 48 hodín.

Testovanie vo vlastnej réžii s testami a certifikátmi v rámci operácie „Spoločná zodpovednosť“ budú môcť len spoločnosti nad 4 000 ľudí a spoločnosti spadajúce do kritickej infraštruktúry, ktoré testovali vo vlastnej réžii už počas prvého kola testovania. Zoznam týchto subjektov vedie Ministerstvo hospodárstva SR. Testovanie musí prebehnúť v termíne 6. – 8. novembra 2020.

Ten, kto vie preukázať, že:

 • má menej ako 10 rokov,
 • sa vie preukázať negatívnym RT-PCR testom vykonaným od 29. októbra 2020 a neskôr;
 • jeho zdravotný stav alebo kontraindikácie neumožňujú vykonať test na ochorenie COVID-19,
 • komu bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 • komu bola diagnostikovaná závažnú poruchu autistického spektra,
 • má diagnostikovaný ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 • je onkologický pacient po chemoterapii alebo transplantácii, má leukopéniu alebo ste v onkologickej liečbe alebo inej liečbe ovplyvňujúcej imunitný systém (napr. biologickej liečbe) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie, alebo inej plánovanej liečby, napr. onkológom, hematológom alebo rádiologom plánovanej liečby,
 • v čase celoplošného testovania je v karanténe, ktorú Vám nariadil RÚVZ alebo Váš lekár.

 

Otestovať sa môžete na ľubovoľnom odbernom mieste v okresoch, kde bude prebiehať testovanie, nerozhoduje trvalý pobyt. Testovanie bude prebiehať v čase 8:00-20:00 s prestávkami v čase 12:00-12:45 a 17:00-17:30. Kde to bude možné, bude testovanie prebiehať vo vonkajšom prostredí. Samozrejme, všetko za prísnych hygienických opatrení. Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste. Počas testovania budú používané dezinfekčné prostriedky a ochranné odevy podľa usmernení hygienikov. Testovaní občania si pri vstupe vydezinfikujú ruky a okrem doby vykonania steru budú mať nasadené rúška. Na odbernom mieste budú v spolupráci so samosprávou zabezpečené zberné nádoby na biologický odpad, ktorého likvidácia bude zabezpečená cestou spolupôsobiacich zložiek operácie podľa platnej legislatívy o nakladaní s odpadmi. Priestory odberného miesta budú dezinfikované pred, počas aj po testovaní.

Všetok personál na odberných miestach bude vopred testovaný.

Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál.

Na dodržiavanie pravidiel budú dohliadať prítomní príslušníci bezpečnostných zložiek.

V záujme zníženia náporu na odberné miesta budú lokálne samosprávy vydávať usmernenia k účasti v konkrétne časy, napríklad na základe abecedného poradia alebo podľa bydliska. Pre usmernenie sledujte komunikačné kanály samosprávy – webstránky, miestny rozhlas, informačné letáky.

Na základe odporúčania Ústredného krízového štábu SR dostanú výnimku z pretestovania okresy s počtom pozitívnych prípadov nižším ako 0,7 percenta. Testovať sa nebude ani v Bratislave a Košiciach. Celkovo sa tak bude v priebehu 7. a 8. novembra 2020 testovať 45 okresov. Ich zoznam nájdete v tomto článku.

Pri vstupe na odberné miesto sa budete riadiť pokynmi členov odberného tímu. Po vstupe do odberného miesta si vydezinfikujete ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii. Následne Vás čakajú jednoduché administratívne úkony – určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom, dieťa kartičkou poistenca. Administratívny pracovník vypíše formulár potrebný na registráciu, po registrácii dostanete pridelené číslo. Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo, zdravotník Vám následne odoberie vzorku z nosohltana tyčinkou. Počas niekoľkosekundového odberu pokojne dýchajte so zatvorenými ústami. Na výsledky počkáte vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore. Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku. Zdravotník Vám odovzdá certifikát v zatvorenej obálke, kde bude aj poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku. Odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 10-dňovej karantény.

Postup je zverejnený aj v inštruktážnom ilustračnom videu prístupnom aj na tejto stránke.

Na odbernom mieste budú  evidované nasledovné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón a e-mailová adresa.

Po ukončení testovania budú dáta vložené do centrálnej databázy NCZI.

Certifikát si starostlivo uchovajte a noste ho so sebou vždy, keď budete opúšťať bydlisko.

 

V prípade druhého kola testovania nerozhoduje miesto Vášho trvalého bydliska ale miesto, kde sa zdržujete. V prípade, že napríklad bývate v tzv. zelenom okrese, no kvôli práci alebo iným povinnostiam potrebujete v termíne 9. – 14. novembra 2020 vycestovať do tzv. červených okresov, musíte absolvovať aj druhé kolo testovania.

Rovnakú povinnosť máte keď chcete vycestovať z tzv. červeného okresu do zeleného okresu. Podmienkou bude absolvovanie druhého kola testovania s negatívnym výsledkom testu. V prípade neabsolvovania druhého kola testovania pre Vás bude platiť zákaz vychádzania.

Výnimku zo zákazu vychádzania v týchto okresoch bez absolvovania druhého kola testovania máte na:

 • cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne alebo odberného miesta od miesta bydliska a cestu späť,
 • cestu v nevyhnutnom rozsahu do zdravotníckeho zariadenia za účelom prístupu k lekárskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti a cestu späť;
 • cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu a späť,
 • cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 a cesta späť,
 • cestu na vykonanie antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom Ministerstvom zdravotníctva SR,
 • cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cesta späť,
 • cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
 • cestu osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cesta späť,
 • cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a cestu späť,
 • cestu žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do a zo základnej školy,
 • cestu dieťaťa a žiaka do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

V tomto prípade Vám odporúčame obrátiť sa na zdravotnícke zariadenie, ktorému dôverujete, a ktoré vykonáva RT-PCR testy. Po obdržaní negatívneho výsledku RT-PCR testu pre Vás nebude platiť povinnosť domácej karantény. Musíte sa však vedieť preukázať výsledkami RT-PCR testov z NCZI.

Rovnako tak môžu postupovať zamestnávatelia, ktorí majú obavy z dôveryhodnosti testov, alebo tí, ktorí potrebujú zabezpečiť čo najskorší návrat svojich pracovníkov do pracovného prostredia. Zamestnanci s negatívnym PCR testom budú môcť ukončiť povinnú karanténu predčasne.

Certifikáty sú zabezpečené ochrannými prvkami a budú dôsledne kontrolované. V prípade falšovania hrozí postih.

V prípade pozitívneho výsledku testu
kontaktujte svojho lekára, ktorý Vám vystaví takzvanú pandemickú PN.

Ak zamestnanec odmietne ísť na testy,
bude sa musieť z práce uvoľniť, pretože takzvanú pandemickú PN nedostane. Ak sa
zamestnanec rozhodne, že na testy nejde, môže počas 10-dňovej domácej karantény
napríklad pracovať z domu (tzv. homeoffice) po dohode so zamestnávateľom.
Rovnako si môže so zamestnávateľom dohodnúť čerpanie voľna. Zamestnávateľ bude v zmysle uznesenia vlády SR zo dňa 28. októbra 2020 (link) povinný vyžadovať potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo certifikát vydaný počas celoplošného testovania pri vstupe do objektu.

Ak zamestnanec dobrovoľne nepôjde na test a
ostane v domácej karanténe, tak je to prekážka v práci na strane zamestnanca
a nie zamestnávateľa alebo štátu
. O prekážke v práci by mal zamestnanec
informovať zamestnávateľa čím skôr a požiadať tak o pracovné voľno. To môže byť
s náhradou mzdy, teda ako dovolenka, alebo bez náhrady mzdy, vtedy ale musí
zamestnávateľ umožniť zamestnancovi “odpracovať zameškaný čas”.

 

Ak teda zamestnanec, ktorý nechce absolvovať
testovanie, požiada zamestnávateľa o pracovné voľno kvôli karanténe, nemôže
automaticky počítať aj s náhradou mzdy. 

Detailnejšiu informáciu nájdete v časti webstránky určenej pre zamestnávateľov. Ministerstvo obrany SR vie materiálne zabezpečiť antigénovými testami a príslušnými certifikátmi a formulármi len takých zamestnávateľov, ktorí majú nad 4 000 zamestnancov (prípadne viacerých zamestnávateľov, ktorí zriadia spoločné odberné miesto, a budú garantovať minimálne 4000 testovaných osôb a dve kolá testovania). Zabezpečenie odberných miest a príslušného zdravotníckeho a administratívneho personálu v odberných miestach, ktoré budú zriadené na účely hromadného firemného testovania musia spĺňať všetky podmienky stanovené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, a zároveň sú dotknuté firmy povinné zabezpečiť ich včasnú certifikáciu príslušnou okresnou zložkou RÚVZ, ktorá predchádza samotnému testovaniu.

Každý odoberateľ testovacieho materiálu (t.j. veľká firma) získa na súčinnosť príslušníka ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorý bude dohliadať na priebeh procesu testovania zamestnancov veľkých firiem a následne spracovanie údajov.

 

Žiadosť o poskytnutie testovacieho materiálu (vrátane certifikátov) musí byť adresovaná formou elektronickej komunikácie, a to najneskôr do utorka 27. 10. 2020 do 12:00 (vrátane) u riaditeľa kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR na michal.krizan@mod.gov.sk

V druhom kole testovania pracujeme s doteraz dostupnými registrovanými záujemcami o výpomoc. Aktuálne neprebieha registrácia nových záujemcov.

V prípade, že sa nepodarí identifikovať dostatočný počet zdravotníckeho personálu, Ministerstvo obrany SR opätovne spustí registráciu zdravotníckeho personálu.

V prípade záujmu o podporu celoplošného testovania ako administratívny pracovník alebo dobrovoľník kontaktujte miestne príslušnú samosprávu. Rozhodnutie o administratívnych pracovníkoch a dobrovoľníkoch je plne v kompetencii miestnej samosprávy, Ministerstvo obrany SR do výberu nezasahuje.

V prípade, že viete celoplošné testovanie podporiť BEZODPLATNE materiálne, kontaktujte riaditeľku kancelárie ministra obrany SR na monika.masarikova@mod.gov.sk.

Viac informácii v časti webu „Zdravotníci“

Osoby, ktoré prekonali Covid-19, sa nemusia testovať, v prípade, že sa 8. novembra 2020 vedia preukázať potvrdením starým maximálne 90 dní (to znamená s dátumom 11. august 2020 a neskôr).

Nie, v prípade druhého kola testovania nerozhoduje miesto Vášho trvalého bydliska ale miesto, kde sa zdržujete/ kde pracujete. Ak potrebujete mať voľný pohyb po okresoch v tzv. červenej zóne v termíne 9. – 14. novembra 2020, musíte absolvovať druhé kolo testovania.

– kočíkovanie bábätka spadá pod výnimku zo zákazu vychádzania ako „starostlivosť o dieťa“, nevťahuje sa na ňu zákaz vychádzania;

– ak Vám nevyhovuje konkrétne odberné miesto, pokojne vyhľadajte iné odberné miesto vo Vašom okolí;

– ak Vám nevyhovuje termín odberu stanovený samosprávou, môžete absolvovať odber aj v inom čase, usmernenie má zamedziť čakaniu v rade;

– ak žijete v domácnosti s osobami, ktoré testovanie neabsolvovali, neplatí pre Vás zákaz vychádzania;

– ak ste aktuálne PN (pozor, nie v dôsledku podozrenia na alebo indikácie Covid-19), neplatí pre Vás výnimka z testovania. Je na Vašom zvážení, či sa zúčastníte testovania alebo bude pre Vás platiť zákaz vychádzania (aktuálne do 8. novembra), ktorý sa môže prirodzene prekrývať s Vašou PN a teda prirodzenou karanténou/izoláciou;

– ak sa u Vás objavili zdravotné indikácie typické pre ochorenie spôsobené COVID-19 (aspoň jedného z príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu), kontaktujte svojho lekára, ktorý Vás usmerní, či sa testovania môžete zúčastniť;

– ak máte naplánované preventívne prehliadky a neplánujete sa zúčastniť celoplošného testovania, neplatí pre Vás zákazu pohybu v tomto prípade. Avšak odporúčame Vám kontaktovať vopred Vášho lekára a informovať ho, že sa neplánujete zúčastniť testovania;

– skúsenosti z Oravy a z Bardejova preukázali, že mamičkám s malými deťmi, tehotným ženám či ZŤP osobám ostatní účastníci testovania umožnili prednostný odber, aby nečakali v rade, odporúčame Vám požiadať o pomoc;

– deti, ktoré dosiahli vek 10 rokov, ale stále chodia do štvrtej triedy prvého ročníka, môžu absolvovať cestu z a do školy.

Aktuálne platné opatrenia

Platné uznesenia Vlády SR na základe odporúčaní
Ústredného krízového štábu SR 

Cieľ: limitácia interakcií a prenosu ochorenia medzi rodinami

výnimky

 • detské jasle
 • materské školy
 • 1. stupeň základných škôl

Pokiaľ od 16. novembra 2020 od 07:00 hod. vstúpite na územie Slovenskej republiky a zároveň ste počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je na zozname menej rizikových (bezpečných) krajín:

 • ste povinní nastúpiť do domácej izolácie do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 • ste povinní absolvovať test na COVID-19 najskôr v piaty deň domácej izolácie,
 • pokiaľ cestujete z krajiny, ktorá je členom EÚ (v posledných 14 dňoch ste navštívili iba krajiny v rámci EÚ) a máte bezpríznakový priebeh, Vaša domáca izolácia končí dovŕšením jej 10. dňa aj napriek tomu, že neobdržíte negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Pokiaľ cestujete z krajiny mimo EÚ, musíte v izolácii zotrvať do obdržania negatívneho výsledku testu,
 • domáca izolácia je povinná aj pre osoby žijúce s Vami v spoločnej domácnosti,
 • ste zároveň povinní nahlásiť sa telefonicky regionálnemu úradu verejného zdravotníctva alebo elektronicky registráciou cez formulár eHranica a Vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (tzn. všeobecnému lekárovi/pediater v prípade detí), s ktorým máte uzavretú zmluvu.

Povinnosť registrácie a domácej izolácie neplatí, ak sa viete preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín.

Informácie o výnimkách nájdete vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky č. 25 z 13. novembra 2020: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_16_2020.pdf

 • Platí zákaz pohybovať sa v interiéroch budov (s výnimkou vlastnej domácnosti), prostriedkoch hromadnej dopravy a na verejnosti v exteriéroch bez prekrytia horných dýchacích ciest. Ústa aj nos musia byť prekryté rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou.
 • Do odvolania sa prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 do 11:00 vstup iba osobám nad 65 rokov.
 • Do odvolania sa uzatvárajú nasledovné zariadenia: prírodné kúpaliská vrátane akvaparkov, prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly), fitness centrá, prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení (kiná, divadlá…) a prevádzky verejného stravovania. Tento zákaz sa netýka prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební na základe návrhu lekára, prevádzky verejného stravovania, prevádzky umelých kúpalísk, fitness centier a prevádzok prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení za dodržania podmienok definovaných vo vyhláške a opísaných nižšie v tomto texte. Zákaz sa nevzťahuje:
  • Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení, ak majú zabezpečené fixné upevnenie miest na sedenie, alebo sa ne bude vzťahovať limit 1 osoba na 15 metrov štvorcových. Povolené sú len predstavenia so sediacim obecenstvom, pričom sedenie môže byť zabezpečené v každom druhom rade alebo šachovnicovo.Zakázaná je konzumácia nápojov alebo jedál. Organizátor musí pred začiatkom odmerať telesnú teplotu účinkujúcich a nepovoliť im vstup, ak majú teplotu vyššiu ako 37,2°C
  • Fitness centrá, ale naraz v nich môže byť najviac 6 zákazníkov, pričom zároveň pre ne platí limit maximálne 1 osoba na 15 metrov štvorcových. Personál musí nosiť rúška a musí vo zvýšenej miere upratovať, čistiť a dezinfikovať priestory a vybavenie.
  • Prevádzky umelých kúpalísk, ale naraz v nich môže byť najviac 6 zákazníkov, pričom zároveň pre ne platí limit maximálne 1 osoba na 15 metrov štvorcových. Pitné fontánky nesmú byť v prevádzke.Personál musí nosiť rúška a musí vo zvýšenej miere upratovať, čistiť a dezinfikovať priestory a vybavenie.
 • Do odvolania sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb. Hromadné podujatia jednorazovej povahy sa budú môcť konať v počte nad 6 osôb v jednom okamihu iba za predpokladu, že všetci účastníci budú v čase hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 12 hodín a budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania. Všetky hromadné podujatia športového charakteru sa musia uskutočniť bez prítomnosti obecenstva. Zákaz sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí:
  • bohoslužby, obrad krstu, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií; pri bohoslužbách musia veriaci sedieť, a to v každom druhom rade alebo šachovnicovo,
  • zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov,
  • zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona,
  • voľby,
  • celoplošné antigénové testovanie na COVID-19,
  • výkon hromadných podujatí nevyhnutných s priebehom nasledujúcich profesionálnych súťaží vo vybraných športoch:
   • hokej: TIPOS extraliga (hokej – muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži), Slovenská hokejová liga
   • futbal: FORTUNA Liga (futbal – muži), II. futbalová liga
   • hádzaná: SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná – muži), MOL Liga (hádzaná – ženy),
   • volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal),
   • basketbal: Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal), Extraliga ženy (basketbal – ženy).
  • podujatia nevyhnutné pre fungovanie karanténnych športových centier pod záštitou ministerstva školstva.

Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R.

RÚŠKO

Noste správne rúško
(zakrytý nos aj ústa).

ODSTUP

Dodržiavajte odstup od cudzích
ľudí (približne 2 metre).

RUKY

Umývajte, či dezinfikujte
si často a dôkladne ruky.

Aktuálne informácie

aktuálne správy z jednotlivých ministerstiev

Rezort obrany sprístupnil podrobné výsledky obcí a miest z uplynulého testovania, k dispozícii je aj porovnanie ich výsledkov s predchádzajúcimi kolami
25nov

Rezort obrany sprístupnil podrobné výsledky obcí a miest z uplynulého testovania, k dispozícii

Publikované o 22:20 - Počas uplynulého víkendu bolo v rámci

Dobrovoľné a bezplatné testovanie využilo 110 609 ľudí, pozitívne testy malo 2 501 z nich
23nov

Dobrovoľné a bezplatné testovanie využilo 110 609 ľudí, pozitívne testy

Publikované o 13:10 - Dobrovoľné a bezplatné testovanie v rámci 4. kola

Testovanie pokračuje druhým dňom, do 12. hodiny sa otestovalo 14 529 ľudí, percento pozitívnych je vyššie ako v sobotu
22nov

Testovanie pokračuje druhým dňom, do 12. hodiny sa otestovalo 14 529

Publikované o 17:20 - Druhý deň testovania obyvateľov Slovenska prebieha

Informácie k odberným miestam

adresný zoznam lokalít

ODBERNÉ MIESTA v ďalšom kole testovania v termíne 21. – 22. novembra 2020 určené pre všetky osoby nad 10 rokov, ktoré sa zdržujú v územných obvodoch okresov, kde počet ľudí s pozitívnym výsledkom testov dosiahol hranicu 1 % a viac.

kompletný zoznam odberných miest na stiahnutie

Ministerstvo zdravotníctva SR zriadilo mobilné odberné miesta na testovanie antigénovými testami, viac info na www.health.gov.sk

Ubytovacie zariadenia s karanténnymi opatreniami

ak nie je možné absolvovať karanténu v domácom prostredí

V prípade, že karanténu nemôžete absolvovať v domácom prostredí (napr. kvôli ďalším osobám žijúcim v spoločnej domácnosti), karanténu budete môcť absolvovať vo vami vybranom súkromnom hotelovom zariadení za odplatu.

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – opatrenie prevádzky a hromadné podujatia
Základné informácie k požiadavkám a opatreniam v prípade ubytovania osôb s pozitívnym výsledkom na COVID-19
Povinnosti ubytovaných osôb v karanténe
* Všetky informácie o prevádzkach, kontaktných údajoch a cenách sú zverejňovavné príslušnými zariadeniami. AHRS nenesie zodpovednosť za tieto zverejnené údaje.

Pol hodina Vášho času môže zachrániť (nielen) Váš život…

Pol hodina Vášho času môže zachrániť (nielen) Váš život…