Dobrovoľníci pomáhajú Slovensku

Dobrovoľníci pomáhajú Slovensku

informácie, instruktážne videá a vzorové formuláre

Ďakujeme, že ste sa rozhodli zapojiť do operácie Spoločná zodpovednosť
a pomôcť pri záchrane životov a zdravia občanov Slovenska.

Základné informácie pre zdravotníckych dobrovoľníkov

 1.  Celoplošné testovanie obyvateľov prebehne v dvoch vlnách od 31. 10. do 1. 11. 2020 a od 7. 11. do 8. 11. 2020.

 2. Príchod na miesto vykonávania dobrovoľníckej činnosti pri operácii je v  sobotu a nedeľu vždy o 6:00.

 3. Pred samotným začiatkom testovania obyvateľstva budú všetci členovia tímov otestovaní antigénovými testami.

 4. Predpokladaný počet testovaných na jednom odbernom mieste je približne 300 osôb denne.

 5. Odoberanie a vyhodnocovanie vzoriek bude prebiehať vždy od 7:00 do 22:00.

 6. Odporúčame dobrovoľníkom, aby si so sebou priniesli náhradné oblečenie.

 7. V každom tíme bude jeden príslušník Ozbrojených síl SR (veliteľ), príslušník Policajného zboru SR, štyria zdravotníci a civilný podporný personál.
 1. Členom odberných tímov budú zabezpečené ochranné pomôcky.

 2. Členom odberných tímov bude zabezpečená strava.

 3. S každým členom zdravotníckeho tímu bude uzavretá dohoda o vykonaní práce.

 4. Ak to poveternostné podmienky dovolia, registrácia, odbery, vyhodnocovanie a čakanie na výsledky budú prebiehať v exteriéri. V prípade nepriaznivého sa testovanie uskutoční v určených priestoroch, ktoré budú spĺňať stanovené hygienické štandardy.

 5. Na každom odbernom mieste budú k dispozícii toalety a pitná voda.

 6. Ak sa u Vás pred začiatkom testovania prejavia symptómy ochorenia COVID-19 alebo budete pozitívne testovaný/á na koronavírus SARS-CoV-2, prípadne sa z iných závažných dôvodov nemôžete zúčastniť plošného testovania ako člen tímu, bezodkladne oznámiť túto skutočnosť príslušníkovi Ozbrojených síl SR, ktorý mu oznámil adresu odberného miesta.

Inštruktážne videá

preštudujte si prosím dôkladne inštruktážne videá.

Ako správne vykonať ster z nosohltana

Používanie ochranných pracovných pomôcok

Postup pri obliekaní ochranného odevu

Ako funguje antigénový test

Ako prebieha testovanie priamo na odberovom mieste

Bezpečné vyzliekanie ochranného odevu

Vzorové formuláre

potrebné tlačivá a čestné vyhlásenia k vyplneniu

Čestné vyhlásenie: zdravotná spôsobilosť

Čestné vyhlásenie: zdravotník

Dohoda o vykonaní práce

Osobný dotazník

Vyhlásenie o účte