Inštruktážne video má byť praktickou ilustračnou ukážkou priebehu testovania, proces aj priestory testovania schválili autority…

Inštruktážne video má byť praktickou ilustračnou ukážkou priebehu testovania, proces aj priestory testovania schválili autority z oblasti hygieny a zdravotníctva.

Vzhľadom na šíriace sa pochybnosti o inštruktážnom videu Ozbrojených síl SR uvádzame, že ide o ilustráciu postupnosti úkonov na odbernom mieste. Video je zamerané na popis najmä administratívneho postupu celého procesu, nie je určené pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú odber biologickej vzorky. Priebeh a postupnosť testovania bol opakovane konzultovaný s profesorom, infektológom Pavlom Jarčuškom, ktorý je členom Pandemickej komisie SR, profesorom MUDr. Jozefom Šuvadom, PhD z Ministerstva zdravotníctva SR.   Ilustračný je aj priestor, v ktorom bolo video natáčané. Je zrejmé, že v rámci celoplošného testovania obyvateľov sú a budú využívané rôzne priestory, avšak využitie každého jedného z nich je a bude podmienené schválením oblastného hygienika. V rámci toho sú pre tieto účely vyberané najvhodnejšie možné priestory, v ktorých budú zabezpečené dezinfekčné prostriedky a dôsledná ochrana pracovníkov prostredníctvom osobných ochranných prostriedkov. Prioritou je realizovať testovanie v exteriéri, avšak nie vždy je to možné.   Do pozornosti dávame tiež fakt, že odkašľanie a vysmrkanie sa v procese testovania na prítomnosť ochorenia COVID-19 je bežnou praxou aj na iných pracoviskách a v súkromných zariadeniach. Oba úkony sú zamerané na elimináciu hlienu v nosohltane, aby ním nebol znečistený výter. Dôležité je zdôrazniť, že testovaná osoba si má odkašľať a vysmrkať sa do papierovej vreckovky, čím sa minimalizuje rozptyl aerosólu do vonkajšieho prostredia.