Koho budeme testovať?

Kto sa musí testovať?

Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od 10 rokov. Pre všetkých nad 10 rokov, ktorí sa prvého testovania nezúčastnia, bude v termíne 2. – 8. novembra 2020 platiť zákaz vychádzania, s výnimkou ciest uvedených v tomto článku . Zákaz vychádzania pre nich prestane platiť, ak absolvujú druhé kolo celoplošného testovanie s negatívnym výsledkom, alebo ak obdržia negatívny výsledok z RT-PCR testu vykonanom od 29. októbra 2020 a neskôr alebo v prípade ukončenia zákazu vychádzania na celom Slovensku.

Klienti domovov sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti v nemocniciach budú testovaní priamo v zariadeniach.

Testovanie sa neodporúča osobám so zdravotným či iným obmedzením, prípadne seniorom a iným zraniteľnejším skupinám obyvateľov, ak sa prirodzene zdržujú len v domácom prostredí a neudržujú úzky sociálny kontakt. Nie je to však udelenie výnimky. Aj pre tieto osoby nad 10 rokov platí povinnosť zákazu vychádzania v prípade neúčasti na prvom aj druhom kole celoplošného testovania. Zákaz vychádzania budú môcť prerušiť len v presne stanovených prípadoch definovaných tu . (napríklad obstaranie nevyhnutných životných potrieb v najbližšom obchode, nevyhnutná návšteva lekára). 

Výnimku z testovania majú len osoby s takým zdravotným obmedzením, ktoré im znemožňuje absolvovať takéto testovanie (zdravotný stav alebo kontraindikácie neumožňujú vykonať test na ochorenie COVID-19, majú diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, závažnú poruchu autistického spektra, ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit, onkologický pacient po chemoterapii alebo transplantácii, presné vymedzenie tu).

Tieto osoby sa musia vedieť preukázať lekárskou správou, ktorá potvrdzuje nemožnosť zúčastniť sa testovania. Keď sa tieto osoby nezúčastnia testovania, neuplatňuje sa na nich zákaz vychádzania, mali by však rovnako rešpektovať protiepidemické opatrenia.

Osoby s telesným postihnutím budú môcť využiť na mieste pomoc svojho opatrovateľa a rovnako prítomných príslušníkov policajného zboru alebo ozbrojených síl. Na mieste budú rovnako dostupné písomné informácie aj pre nepočujúcich.

Testovania sa môžu zúčastniť aj cudzinci žijúci na Slovensku, ktorý sa preukážu pasom.

Ak sa v čase testovania nebudete zdržiavať na Slovensku, platia pre Vás všetky podmienky aktuálne platné od 1. októbra 2020 uverejnené na stránke Ministerstva zdravotníctva SR na www.korona.gov.sk, ktoré určujú podmienky pri návrate z bezpečných a menej bezpečných krajín. V závislosti od aktuálneho vývoja epidemiologickej situácie po celoplošnom testovaní sa môžu meniť.

Slovákom, ktorí žijú v zahraničí, neodporúčame cestovať na Slovensko kvôli plošnému testovaniu. Vzťahujú sa na nich podmienky platné uverejnené na stránke Ministerstva zdravotníctva SR na www.korona.gov.sk, ktoré určujú podmienky pri návrate z bezpečných a menej bezpečných krajín.

Povinnosť absolvovať testovanie platí aj pre osoby, ktoré už v minulosti absolvovali testovanie na koronavírus. Výnimku majú len osoby, ktoré sa budú môcť preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR, ktorý absolvovali 29. októbra 2020 a neskôr. 

Kde sa môžem testovať?

Otestovať sa môžete na ľubovoľnom odbernom mieste v mieste Vášho bydliska, nerozhoduje trvalý pobyt. Testovanie bude prebiehať v čase 07:00-21:30, s prestávkami v čase 12:00-12-45 a 18:00-18:30. Kde to bude možné, bude testovanie prebiehať vo vonkajšom prostredí. Samozrejme, všetko za prísnych hygienických opatrení. Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste. Počas testovania budú používané dezinfekčné prostriedky a ochranné odevy podľa usmernení hygienikov. Testovaní občania si pri vstupe vydezinfikujú ruky a okrem doby vykonania steru budú mať nasadené rúška. Na odbernom mieste budú v spolupráci so samosprávou zabezpečené zberné nádoby na biologický odpad, ktorého likvidácia bude zabezpečená cestou spolupôsobiacich zložiek operácie podľa platnej legislatívy o nakladaní s odpadmi. Priestory odberného miesta budú dezinfikované pred, počas aj po testovaní.

Všetok personál na odberných miestach bude vopred testovaný.

Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál.

Na dodržiavanie pravidiel budú dohliadať prítomní príslušníci bezpečnostných zložiek. 

V záujme zníženia náporu na odberné miesta budú lokálne samosprávy vydávať usmernenia k účasti v konkrétne časy, napríklad na základe abecedného poradia alebo podľa bydliska. Pre usmernenie sledujte komunikačné kanály samosprávy – webstránky, miestny rozhlas, informačné letáky.

Kto sa nemusí testovať?

Ten, kto vie preukázať, že:

  • má menej ako 10 rokov,
  • sa vie preukázať negatívnym RT-PCR testom vykonaným od 29. októbra 2020 a neskôr;
  • jeho zdravotný stav alebo kontraindikácie neumožňujú vykonať test na ochorenie COVID-19,
  • komu bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
  • komu bola diagnostikovaná závažnú poruchu autistického spektra,
  • má diagnostikovaný ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
  • je onkologický pacient po chemoterapii alebo transplantácii, má leukopéniu alebo ste v onkologickej liečbe alebo inej liečbe ovplyvňujúcej imunitný systém (napr. biologickej liečbe) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie, alebo inej plánovanej liečby, napr. onkológom, hematológom alebo rádiologom plánovanej liečby,
  • v čase celoplošného testovania je v karanténe, ktorú Vám nariadil RÚVZ alebo Váš lekár.