Kto sa musí testovať v druhom kole?

Kto sa musí ešte testovať?

Testovanie v ďalšom kole v termíne 21. – 22. novembra 2020 bude určené pre všetky osoby nad 10 rokov, ktoré sa zdržujú v územných obvodoch okresov, kde počet ľudí s pozitívnym výsledkom testov dosiahol hranicu 1 % a viac.  (ZOZNAM TU). Testovania by sa mali zúčastniť aj cudzinci v identifikovaných okresoch, ktorí sa preukážu pasom.

Testovanie bude dobrovoľné, z neúčasti na ňom nebudú vyplývať nijaké obmedzenia. Osoby, ktoré sa ho nezúčastnia, nebudú mať nijako limitovaný pohyb oproti osobám, ktoré sa ho zúčastnia.

Kde sa môžem testovať v ďalšom kole?

Otestovať sa môžete v dňoch 21. – 22. novembra 2020 na ľubovoľnom odbernom mieste v mestách a obciach, kde bude prebiehať testovanie, nerozhoduje trvalý pobytTestovanie bude prebiehať v čase 8:00-20:00, čas na prestávku bude upresnený. Kde to bude možné, bude testovanie prebiehať vo vonkajšom prostredí. Samozrejme, všetko za prísnych hygienických opatrení. Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste. Počas testovania budú používané dezinfekčné prostriedky a ochranné odevy podľa usmernení hygienikov. Testovaní občania si pri vstupe vydezinfikujú ruky a okrem doby vykonania steru budú mať nasadené rúška. Na odbernom mieste budú v spolupráci so samosprávou zabezpečené zberné nádoby na biologický odpad, ktorého likvidácia bude zabezpečená cestou spolupôsobiacich zložiek operácie podľa platnej legislatívy o nakladaní s odpadmi. Priestory odberného miesta budú dezinfikované pred, počas aj po testovaní.

Všetok personál na odberných miestach bude vopred testovaný.

Vzorky potrebné pre testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál.

Na dodržiavanie pravidiel budú dohliadať prítomní príslušníci bezpečnostných zložiek. 

V záujme zníženia náporu na odberné miesta budú lokálne samosprávy vydávať usmernenia k účasti v konkrétne časy, napríklad na základe abecedného poradia alebo podľa bydliska. Pre usmernenie sledujte komunikačné kanály samosprávy – webstránky, miestny rozhlas, informačné letáky.