Organizačné usmernenie k priebehu testovania obyvateľov Oravy a Bardejova na prítomnosť ochorenia COVID-19.

Organizačné usmernenie k priebehu testovania obyvateľov Oravy a Bardejova na prítomnosť ochorenia COVID-19.

Ministerstvo obrany SR v súvislosti s testovaním obyvateľov Oravy a Bardejova oznamuje, že v prípade, že bude na odbernom mieste viacero ľudí, je odporúčané vrátiť sa neskôr, aby nedošlo k zhromažďovaniu a čakaniu.

Rezort obrany v tejto súvislosti odporúča, reguláciu príchodu obyvateľov do odberných miest prostredníctvom univerzálneho odporúčacieho usmernenia. To bude časovo prerozdeľovať príchod obyvateľov na testovanie podľa abecedného poradia podľa priezvisk takto:

priezviská začínajúce na A, B, C, D v čase od 08.00 – 10.00 h,
priezviská začínajúce na E, F, G, H v čase od 10.00 – 12.00 h,
priezviská začínajúce na CH, I ,J ,K v čase od 12.00 – 14.00 h,
priezviská začínajúce na L, M, N, O v čase od 14.00 – 16.00 h,
priezviská začínajúce na P, R, S v čase od 16.00 – 18.00 h,
priezviská začínajúce na T, U, V, X, Y, Z v čase od 18.00 – 20.00 h.

Presný harmonogram si môžu samosprávy upraviť.

Na stránke www.somzodpovedny.sk sú k dispozícii zoznamy jednotlivých odberných miest na Orave a v Bardejove spolu s adresami (okres Tvrdošín https://www.somzodpovedny.sk/okres-tvrdosin/, okres Námestovo https://www.somzodpovedny.sk/okres-namestovo/, okres Dolný Kubín https://www.somzodpovedny.sk/okres-dolny-kubin/, okres Bardejov https://www.somzodpovedny.sk/okres-bardejov/). Priebežne sú tu tiež uverejňované všetky aktuálne informácie týkajúce sa pilotného ale aj celoplošného testovania obyvateľov SR. Rovnako sú na stránke k dispozícii inštruktážne videá a odpovede na najčastejšie otázky, a tiež formuláre, prostredníctvom ktorých sa môžu záujemcovia prihlásiť na pomoc pri testovaní.